Towards a Method for Early Evaluations of Sheet Metal Assemblies
Kapitel i bok, 2003

Tolerancing

Assembly

Sheet Metal Assemblies

Variation

Författare

Stefan Dahlström

Maskinkonstruktion och design

Rikard Söderberg

Maskinkonstruktion och design

Geometric Product Specification and Verification: Intergation of Functionality


1-4020-1423-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

1-4020-1423-6

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13