Tolerance Allocation Considering Customer and Manufacturing Objectives
Paper i proceeding, 1993

Författare

Rikard Söderberg

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Proceedings of the ASME Deign Automation Conference

Vol. 2 pp 149-157

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

ISBN

0-7918-1181-6