Tolerance Allocation Considering Customer and Manufacturing Objectives
Paper i proceeding, 1993

Författare

Rikard Söderberg

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Proceedings of the ASME Deign Automation Conference

Vol. 2 ASME DE-VOL 65-2 pp 149-157
0-7918-1181-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

ISBN

0-7918-1181-6

Mer information

Skapat

2017-10-06