Effects of Variation on Perceived Quality
Kapitel i bok, 2013

Författare

Karin Nordvall

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Rikard Söderberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Product Life-Cycle Management: Geometric Variations

503-519

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Produktion

DOI

10.1002/9781118557921.ch29

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-14