Spartial Incompatibility - Part Interaction and Tolerance Allocation in Configuration Design
Paper i proceeding, 1998

Författare

Rikard Söderberg

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Hans L Johannesson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Proceedings of ASME of the Design Therory and Methodology Conference, September 13-16, Atlanta, GA, USA, DETC98/DTM-5643

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06