Increased Concurrency Between Styling and Design using CAT Technology Combined with Virtual Reality
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Casper Wickman

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Rikard Söderberg

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Journal of Concurrent Engineering Research and Applications

Vol. 11 1 7-16

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07