Multi-Fixture Assembly System Diagnosis Based on Part and Subassembly Measurement Data
Paper i proceeding, 2000

Författare

Lars Lindkvist

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Rikard Söderberg

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Proceedings of the ASME Design for Manufacture conference, September 10-13, Baltimore, Maryland, USA, DETC2000/DFM-14037

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07