Robotbaserad in-line mätning (InRob)
Forskningsprojekt , 2011 – 2014

Huvudresultatet av detta projekt kommer att vara en effektiv process för in-line geometri verifiering. Minskad ledtid, mer robusta processer och ökad kvalitet av produkterna är exempel på resultat från projektet. Användning av robotar för mätningar i processen ökar mängden punkter som kan mätas inom cykeltidens ramar (dvs. minskad ledtid) jämfört med en stationär in-line CMM-maskin.

Deltagare

Rikard Söderberg (kontakt)

Prefekt vid Produkt- och produktionsutveckling

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-12-02