Tolerance Allocation in a CAD Enviroment Considering Quality and Manufacturer Cost
Paper i proceeding, 1994

Författare

Rikard Söderberg

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Proceedings of Lean Production: from Concept to Product Conference, IMC-11 Belfast 31 August-2 September

Vol. 2 789-800
0-7918-1181-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

ISBN

0-7918-1181-6

Mer information

Skapat

2017-10-06