Producerbarhet och konstruktion för tillverkning av flygmotorkomponenter
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Projektet syftar till att ta fram mätetal och verktyg för att bedöma producerbarhet i tidiga utvecklingsfaser. I begreppet producerbarhet ligger en bedömning eller klassificering av hur väl en viss produkt kommer att fungera med ett givet produktionssystem. I projektet antas synsättet att produkten ska anpassas till befintliga produktionsmetoder och system, inte tvärtom. Målet är att ta fram tydlig definition av mätetal för producerbarhet, stödverktyg för analys av producerbarhet samt en integration av föreslagna arbetssätt i GKNs utvecklingsprocess.

Deltagare

Rikard Söderberg (kontakt)

Prefekt vid Produkt- och produktionsutveckling

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-28