Förutsättningar för uppkopplad och digitaliserad geometrisäkring
Forskningsprojekt , 2018

En digitaliserad industri med inslag av artificiell intelligens ställer höga krav på strukturerade data, standardiserade digitala språk samt metodiskt och repeterbart förberedelsearbete. Kunskapen att strukturera, simulera, analysera och lagra geometrisk information finns redan till stor framtagen via forskning bland annat i Wingquist Laboratory VINN Excellence center på Chalmers samt Swerea/IVF. Den är även till viss del implementerad i vissa industrier, däribland hos fordonstillverkare i Sverige. Dock finns det fortfarande ett visst kunskapsglapp, framförallt kanske inom leverantörsledet. Möjligheten till uppkopplade system, såsom CM4D och DDBS för mätdatahantering, RD&T eller motsvarande för analys och simulering, finns men kommunikationen ställer höga krav på indata och konfigurering. Förkunskaperna samt förståelsen för struktur och dataspråk är viktigt för att de digitaliserade industriella systemen skall fungera i praktiken. Dessutom är stabila och långsiktiga implementeringar av digitaliserande system och processer en förutsättning för att industrin skall vara mottaglig för nya forskningsresultat, metoder och verktyg för automatiserad produktutveckling och produktionsstyrning. Detta projekt går ut på att förmedla och bygga upp den kompetens som är en förutsättning för en uppkopplad och digitaliserad geometrisäkring i industrin.

Deltagare

Rikard Söderberg (kontakt)

Prefekt vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Samarbetspartners

Ming Company

Järna, Sweden

PE Geometry

Mölndal, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-09