Computer Aided Tolerance Chain and Sensitivity Analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Lars Lindkvist

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Rikard Söderberg

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Journal of Engineering Design

Vol. 14 1 17-39

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07