Semi-Autonom körning och dess påverkan på Mod-medvetenhet och användarUpplevelse (SAMU)
Forskningsprojekt, 2017 – 2021

Syfte och mål
Syftet med detta forskningsprojekt är att utreda efter vilka principer och med vilka metoder man skall konstruera och verifiera komplett bil med avseende på olika förarassistansfunktioner samt övergångarna mellan dessa. Antagandet är att vi med detta kan säkra en extraordinär användarupplevelse (UX) genom att skapa tydlig ansvarsfördelning mellan bil och förare och därigenom undvika s.k. modförvirring. Projektet kommer fokusera på egenskapsdelen av Digital User Experience där kundförståelse, kravdefinitioner och virtuella och fysiska verifieringsmetoder står i fokus.

Förväntade effekter och resultat
Förväntat resultat från projektet är ny kunskap för att förstå hur framtidens avancerade autonoma och semi-autonoma system skall utformas för att skapa så hög grad som möjligt av trygghet, säkerhet och positiv användarupplevelse (UX). Projektet skall också resultera i att förarassistanssystem används i större utsträckning av bilförare. Projektet skall resultera i konkreta verktyg och metoder för att kunna verifiera modmedvetenhet och användarupplevelse under pågående utvecklingsprojekt.

Planerat upplägg och genomförande
Arbetet är uppdelat i fyra arbetspaket (AP). Respektive arbetspaket har en forskningsfråga knuten till sig. AP1 och 2 fokuserar på state-of-the-art, förståelse och hypotesprövning. AP3 och 4 fokuserar på kravsättning och verifiering. Projektet bemannas med seniora och yngre forskare från både industri och akademi, industridoktorand samt masterstudenter i form av examensarbeten. Studier kommer genomföras både i kontrollerade testmiljöer som AstaZero, Hällered och simulatorer men också direkt i trafik med riktiga kunder/användare.

Deltagare

Casper Wickman (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

MariAnne Karlsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Fjolle Novakazi

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Rikard Söderberg

Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-01946
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-06