AProC - Automatiserad Processkontroll BIW
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Syfte är att utveckla effektiva metoder för kvalitetsverifiering map geometrivariationer hos BIW (enbart kaross). Projektet ska ta fram metoder och verktyg för automatiserad in-line kontroll och justering map geomtrivariationer BIW samt metoder och modeller för automatisk analys av geomtrivariationer för att minimera processtörningar map geometrivariationer.

Med stabilare tillverkningsprocesser kommer vi att minska materialbehovet och energianvändningen vid tillverkningsprocesserna genom minskad skrotmängd och minskat justeringsbehov. Dessutom kommer kvaliten att öka vilket ger ökad konkurrenskraft för svenska produkter och svensk industri.

Mål:

- Minskade kvalitetsdefekter för BIW (map relaterade processer för projektet) med 10%

- Minskad ledtid för justering av geometrirelaterade defekter med 50%

- Minskade justering-/skrot mängd med 10% för relaterade produkter

Deltagare

Petter Falkman (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Ilker Erdem

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Rikard Söderberg

Produkt- och produktionsutveckling

Samarbetspartners

BoxJoint AB

Linköping, Sweden

Carl Zeiss

Stockholm, Sweden

Delfoi Sweden

Molndal, Sweden

Mälardalens högskola

Västerås, Sweden

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-04706
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28