Computer aided tolerance allocation in mechanical design
Licentiatavhandling, 1993

product structure

functional tolerances

functional loss

tolerances

tolerance chain

product model

CAD

manufacturing cost

Författare

Rikard Söderberg

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

991-621808-0

Mer information

Skapat

2017-10-06