Robust Design by Tolerance Allocation Considering Quality and Manufacturer Cost
Paper i proceeding, 1994

Författare

Rikard Söderberg

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Proceedings of the ASME Desgin Automation Conference

Vol. 2 ASME DE-69-2 219-226
0-7918-1282-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

ISBN

0-7918-1282-0

Mer information

Skapat

2017-10-06