Geometrioptimerad limfogning för hållbar produktion
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Projektets syfte var att utveckla teknik som tar sikte på de övergripande målen om en högre produktivitet samt en minskad miljöpåverkan och bidrag till reducerad CO2 användning genom repeterbara och kvalitetssäkrade limfogar för framtida multimaterialanvändning.

Projektets lösning gav:

  • Repeterbar och optimal applicering av lim
  • Optimerad limfog med avseende på geometri, lastfall och minimalt spill
  • Beräknad kollisionsfri banplanering för limapplicering
  • Reducerad omställningstid, uppstartstid, kassation och spill.

Deltagare

Rikard Söderberg (kontakt)

Prefekt vid Produkt- och produktionsutveckling

Samarbetspartners

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-28