Locator management for platform-based architectures in PLM systems
Paper i proceeding, 2009

Författare

Peter Edholm

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Rikard Söderberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

11th edition of The CIRP Conference on Computer Aided Tolerancing. Annecy (France). March, 26th and 27th 2009

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08