Virtual Geometry Assurance For Effective Product Realisation
Övrigt konferensbidrag, 2006

Författare

Rikard Söderberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Lars Lindkvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

1st Nordic Conference on Product Lifecycle Management - NordPLM' 06, Göteborg, January 25-26 2006.

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07