Concurrent Robust Product and Process Design
Paper i proceeding, 1999

Författare

Lars Lindkvist

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Rikard Söderberg

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Proccedings of the ASME Design Automation Conference, September 12-15, Las Vegas, Nevada, USA, DETC99/DAC-8687

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08