DREAMIT - Digital accesshantering i realtid för intermodala transporter
Research Project, 2017 – 2020

Målet med doktorandprojektet DREAMIT är att förbättra resurseffektivitet i intermodala transportsystem. Projektets syfte är att förbättra accesshantering genom tillämpning av digital informationsdelning och förbättrad interaktion mellan aktörer inom trafikslagen sjöfart, väg och järnväg.

Tidigare studier visar på stora brister i dagens accesshantering i bland annat hamnar och järnvägsterminaler där endast enstaka processer står i fokus. Ett systemperspektiv är därför viktigt som omfattar samtliga aktörer. Dessa omfattar terminaloperatörer, åkerier, tågoperatörer, speditörer, myndigheter mm.

Projektet bygger vidare på resultaten från det FFIfinansierade projektet REACH men tar ett större systemperspektiv. Problem som kommer att adresseras är att försöka (1) förbättra dagens bristfälliga accesshanteringen i hamnar/intermodala terminaler, (2) förbättra dagens bristfälliga interaktion och möjliggöra digital informationsdelning i realtid mellan ovan nämnda trafikslag.

Participants

Per-Olof Arnäs (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Stefan Jacobsson

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Gunnar Stefansson

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Collaborations

AB Lundby Åkeriet

Göteborg, Sweden

APM Terminals Gothenburg AB

Göteborg, Sweden

Consenso

Göteborg, Sweden

EVRY

Sweden

Hisingens Truck AB

Göteborg, Sweden

Tjörns Bilservice AB

Skärhamn, Sweden

Vänerexpressen AB

Karlstad, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2016-05436
Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2017-05-02