DREAMIT - Digital accesshantering i realtid för intermodala transporter
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Målet med doktorandprojektet DREAMIT är att förbättra resurseffektivitet i intermodala transportsystem. Projektets syfte är att förbättra accesshantering genom tillämpning av digital informationsdelning och förbättrad interaktion mellan aktörer inom trafikslagen sjöfart, väg och järnväg.

Tidigare studier visar på stora brister i dagens accesshantering i bland annat hamnar och järnvägsterminaler där endast enstaka processer står i fokus. Ett systemperspektiv är därför viktigt som omfattar samtliga aktörer. Dessa omfattar terminaloperatörer, åkerier, tågoperatörer, speditörer, myndigheter mm.

Projektet bygger vidare på resultaten från det FFIfinansierade projektet REACH men tar ett större systemperspektiv. Problem som kommer att adresseras är att försöka (1) förbättra dagens bristfälliga accesshanteringen i hamnar/intermodala terminaler, (2) förbättra dagens bristfälliga interaktion och möjliggöra digital informationsdelning i realtid mellan ovan nämnda trafikslag.

Deltagare

Per-Olof Arnäs (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Stefan Jacobsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Gunnar Stefansson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Samarbetspartners

AB Lundby Åkeriet

Göteborg, Sweden

APM Terminals Gothenburg AB

Göteborg, Sweden

Consenso

Göteborg, Sweden

EVRY

Sweden

Hisingens Truck AB

Göteborg, Sweden

Tjörns Bilservice AB

Skärhamn, Sweden

Vänerexpressen AB

Karlstad, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-05436
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-05-02