Stefan Jacobsson

Doktorand vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Stefan Jacobsson är industridoktorand vid avdelningen Service Management and Logistics på Teknikens ekonomi och organisation.Hans forskning bedrivs inom ett forskningsprojekt som heter REACH och handlar om accesshantering i realtid. Projektet ämnar möjliggöra avancerad, digital interaktion i realtid mellan intermodal terminal och åkeri i syfte att effektivisera godstransporterna genom accesshantering. Tänkta användare är aktörer inom intermodala transportsystem såsom åkerier och terminaloperatörer som med befintlig digital teknik uppnår nya nyttor inom miljö, säkerhet och konkurrenskraft.Stefan är även projektledare för REACH med dess 9 olika parter från både större och mindre organisationer inom industri och samhälle.

Källa: chalmers.se

Visar 8 publikationer

2018

Differentiation of access management services at seaport terminals: Facilitating potential improvements for road hauliers

Stefan Jacobsson, Per-Olof Arnäs, Gunnar Stefansson
Journal of Transport Geography. Vol. 70, p. 256-264
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Access management in intermodal freight transportation: An explorative study of information attributes, actors, resources and activities

Stefan Jacobsson, Per-Olof Arnäs, Gunnar Stefansson
Research in Transportation Business and Management. Vol. 23, p. 106-124
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Potential automated data collection in intermodal freight transport systems - Facilitating real-time decision making in access management

Stefan Jacobsson, Per-Olof Arnäs, Gunnar Stefansson et al
Annual Logistics Research Network Conference, Southhampton, United Kingdom, 6-8 september 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2016

POTENTIAL STRATEGIES FOR IMPROVING ACCESS MANAGEMENT IN INTERMODAL FREIGHT TRANSPORTATION - AN EXPLORATIVE APPROACH

Stefan Jacobsson, Per-Olof Arnäs, Gunnar Stefansson
Logistics Research Network (LRN) 2016
Paper i proceeding
2016

Information exchange in differentiated access management for intermodal freight transportation

Stefan Jacobsson, Per-Olof Arnäs, Gunnar Stefansson
World Congress of Transport Research (WCTR) 2016
Paper i proceeding
2016

Differentiated access management: The case of haulier operations in intermodal freight transportation

Stefan Jacobsson, Per-Olof Arnäs, Gunnar Stefansson
NOFOMA 2016 - Proceedings Of The 28th Annual Nordic Logistics Research Network Conference, pp. 161-176, p. 161-176
Paper i proceeding
2015

The potential benefits of access management for carrier operations in intermodal freight transportation

Stefan Jacobsson, Per-Olof Arnäs, Gunnar Stefansson
Logstics Research Network (LRN)
Paper i proceeding

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 2 forskningsprojekt

2017–2020

DREAMIT - Digital accesshantering i realtid för intermodala transporter

Per-Olof Arnäs Service Management and Logistics
Gunnar Stefansson Service Management and Logistics
Stefan Jacobsson Service Management and Logistics
VINNOVA

2014–2016

REACH – Accesshantering i real-tid i intermodala godstransportsystem (FIFFI)

Stefan Jacobsson Logistik och transport
Per-Olof Arnäs Logistik och transport
Magnus Blinge Logistik och transport
Gunnar Stefansson Logistik och transport
Logistik- och transport stiftelsen LTS
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Stefan Jacobsson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.