Utvinning av högvärdiga komponenter ur svenska naturresurser
Research Project, 2016 – 2017

I den svenska naturen produceras årligen stora mängder resurser som inte tas tillvara på ett effektivt sätt. Många växter i den svenska floran innehåller olika högvärdiga komponenter, t.ex. aromämnen och bioaktiva ämnen med dokumenterade hälsoeffekter. Målsättningen med detta arbete är att utveckla en innovativ och hållbar process för utvinning av substanser som sedan kan användas t.ex. i livsmedel, hälsokost, kosmetika och hygienprodukter.


Utveckling av innovativa förädlingstekniker möjliggör produktion av naturliga och högvärdiga ingredienser för användning i många produkter. Konsumenter vill undvika syntetiska tillsatser och efterfrågan på naturliga ingredienser är stor. Projektet bidrar till etablering av en industri för förädling av unika svenska råvaror samt ett bättre tillvaratagande av naturresurser. Projektets målgrupper finns längs hela värdekedjan inom flera olika branscher.

Participants

Marie Alminger (contact)

Chalmers, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Collaborations

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2016-03707
Funding Chalmers participation during 2016–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-09-06