Kvinnors whiplashskydd, forskningssamverkan Chalmers - Folksam
Research Project , 2015 – 2016

Syftet är att stärka utbytet mellan Chalmers och Folksam. Professor Mats Svenssons nätverk inom Folksam stärks. Kvinnors sämre skydd mot whiplashskador vid alla typer av bilkollisioner blir en konkret frågeställning. Likheterna i symptombild vid vitt skilda belastningsall är utgångspunkten. Kunskap från verkliga skadefall ger fördjupad insikt för den biomekaniska forskningen. Mats blir ambassadör för kollegorna på Chalmers.
Målet är att Mats lär känna Folksams forskare och identifierar strategier för framtida samarbeten.

Participants

Mats Svensson (contact)

Full Professor at Person Injury Prevention

Collaborations

Folksams forskningsstiftelse

Stockholm, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2015-06592
Funding Chalmers participation during 2015–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2017-05-21