Värmespridare och värmeöverförande element med grafenbaserade filmer för radar och laser
Research Project, 2017

Description missing.

Participants

Johan Liu (contact)

Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Electronics Material and Systems

Torbjörn Nilsson

Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Electronics Material and Systems

Collaborations

Saab

Stockholm, Sweden

SHT Smart High-Tech

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2017-01677
Funding Chalmers participation during 2017

More information

Latest update

2018-02-02