Värmespridare och värmeöverförande element med grafenbaserade filmer för radar och laser
Research Project , 2017

Description missing.

Participants

Johan Liu (contact)

Professor vid Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Electronics Material and Systems Laboratory

Torbjörn Nilsson

vid Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Electronics Material and Systems Laboratory

Collaborations

Saab AB

Bromma, Sweden

SHT Smart High-Tech

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017

More information

Latest update

2018-02-02