Värmespridare och värmeöverförande element med grafenbaserade filmer för radar och laser

Description missing.

Participants

Johan Liu (contact)

Professor vid Chalmers University of Technology, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Electronics Material and Systems Laboratory

Torbjörn Nilsson

Adj professor vid Chalmers University of Technology, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Electronics Material and Systems Laboratory

Collaborations

Saab AB

Bromma, Sweden

SHT Smart High-Tech

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017 with 60,000.00 SEK

More information

Latest update

2018-02-02