Fotokontrollerad DNA-bindning: Ljusaktiverande cancerläkemedel och reversibla förändringar av DNA-origamistrukturer

Description missing.

Participants

Joakim Andreasson (contact)

Professor vid Chalmers University of Technology, Chemistry and Chemical Engineering, Chemistry and Biochemistry, Physical Chemistry

Funding

Swedish Research Council (VR)

Funding Chalmers participation during 2017–2020 with 3,000,000.00 SEK

More information

Latest update

2017-06-09