Fotokontrollerad DNA-bindning: Ljusaktiverande cancerläkemedel och reversibla förändringar av DNA-origamistrukturer
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Joakim Andreasson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Fysikalisk kemi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-06-09