Fotokontrollerad DNA-bindning: Ljusaktiverande cancerläkemedel och reversibla förändringar av DNA-origamistrukturer
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Joakim Andreasson (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2016-03601
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-06-09