Light-driven control of the composition of a supramolecular network
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

The composition of a supramolecular network, constituted by several cucurbituril receptors and guests, can be controlled by the reversible and all-photonic switching of a dithienylethene guest.

Författare

Patricia Remón Ruiz

Universidad de Huelva

David González

Universidad de Huelva

Shiming Li

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Nuno Basílio

Universidade NOVA de Lisboa

Joakim Andreasson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Uwe Pischel

Universidad de Huelva

Chemical Communications

1359-7345 (ISSN) 1364-548X (eISSN)

Vol. 55 30 4335-4338

Fotokontrollerad DNA-bindning: Ljusaktiverande cancerläkemedel och reversibla förändringar av DNA-origamistrukturer

Vetenskapsrådet (VR) (2016-03601), 2017-01-01 -- 2020-12-31.

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Bioinformatik (beräkningsbiologi)

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1039/c9cc00922a

PubMed

30907910

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-31