VGR FoU-kort Avancerat projekt
Research Project , 2017 – 2018

Följande frågeställningar finns:

Vad finns för frekvensomriktare på marknaden, lämpliga för aktuella tillämpning hos Box of Energy?
Hur kan verkningsgraden optimeras för omriktarsystem som passar till Box of Energy:s applikation
Hur utformas kylning av frekvensomriktare beroende på omgivningstemperatur?
Vad finns för säkerhetsaspekter?
Hur utformas galvanisk åtskillnad mellan batterisystemet och användarens autonoma (off-grid) elnät?
Vad krävs för forskningsinsats att åstakomma olika frekvensomriktare som klarar spannet mellan 12 kW och 2 MW?

Participants

Ola Carlson (contact)

Biträdande professor vid Chalmers, Electrical Engineering, Electric Power Engineering

Funding

Region Västra Götaland

Funding Chalmers participation during 2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2017-12-13