VGR FoU-kort Avancerat projekt
Research Project , 2017 – 2018

Följande frågeställningar finns:

Vad finns för frekvensomriktare på marknaden, lämpliga för aktuella tillämpning hos Box of Energy?
Hur kan verkningsgraden optimeras för omriktarsystem som passar till Box of Energy:s applikation
Hur utformas kylning av frekvensomriktare beroende på omgivningstemperatur?
Vad finns för säkerhetsaspekter?
Hur utformas galvanisk åtskillnad mellan batterisystemet och användarens autonoma (off-grid) elnät?
Vad krävs för forskningsinsats att åstakomma olika frekvensomriktare som klarar spannet mellan 12 kW och 2 MW?

Participants

Ola Carlson (contact)

Professor at Chalmers, Electrical Engineering, Electric Power Engineering

Funding

Region Västra Götaland

Project ID: RUN2016-02137
Funding Chalmers participation during 2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2017-12-13