VGR FoU-kort Avancerat projekt
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Följande frågeställningar finns:

Vad finns för frekvensomriktare på marknaden, lämpliga för aktuella tillämpning hos Box of Energy?
Hur kan verkningsgraden optimeras för omriktarsystem som passar till Box of Energy:s applikation
Hur utformas kylning av frekvensomriktare beroende på omgivningstemperatur?
Vad finns för säkerhetsaspekter?
Hur utformas galvanisk åtskillnad mellan batterisystemet och användarens autonoma (off-grid) elnät?
Vad krävs för forskningsinsats att åstakomma olika frekvensomriktare som klarar spannet mellan 12 kW och 2 MW?

Deltagare

Ola Carlson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: RUN2016-02137
Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-13