Smart frisättning från antimikrobiell cellulosatextil för hållbar sårvård av svårläkta kroniska sår
Research Project , 2018 – 2019

Detta projekt ämnar adressera två av sjukvårdens största utmaningar: 1) läkning av svårläkta kroniska sår samt 2) ökning av multiresistenta bakteriestammar. I projektet skall mikrokapslar innehållande antiseptikum (främst lågcytotoxiska kvartenära aminer) nyttjas för kontrollerad frisättning så att precis rätt mängd läcker ut över en lång tid. Dessa mikrokapslar formuleras i en sårvårdsprodukt baserad på cellulosatextil. En smart frisättning av en kombination av antiseptika förlänger både sårvårdsproduktens livslängd och minimerar risken för resistensutveckling.


En förnyelsebar och biobaserad sårvårdsprodukt bestående av cellulosatextil skall utvecklas, som 1. är antimikrobiellt effektivt mot två av de främsta mikrobiella orsakerna till försenad sårläkning och sårinfektioner 2. maximerar den antimikrobiella livslängden och minimerar den nödvändiga och frisatta mängden av antiseptika via smart frisättning 3. kan användas i en produktprototyp i ett efterföljande marknadsnära projekt med framtida kliniska studier En sådan sårvårdsprodukt förväntas leda till minskat patientlidande och kortare kostnadseffektiva behandlingar.

 

Participants

Lars Nordstierna (contact)

Professor at Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Applied Chemistry, Applied Surface Chemistry

Collaborations

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2018–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2017-12-20