Biprodukter från sjömatsindustrin: lösningar för recirkulering tillbaks till livsmedelskedjan
Research Project , 2017 – 2018

Syfte och mål
Syftet med detta projekt är att öka användandet av fiskbiprodukter till livsmedelsproduktion, något som idag begränsas bland annat av att fiskens blod påskyndar nedbrytning av biprodukterna. Specifika mål i projektet är att: (i) inventera nuvarande lagringsrutiner för fiskbiprodukter, och även dess halter av blod, (ii) utarbeta tekniska lösningar vilka specifikt avlägsnar eller inaktiverar blod, (iii) utvärdera hur identifierade lösningar kan implementeras i industrin och (iv), utarbeta enklare affärsmodeller för återföring av fiskbiprodukter till livsmedelskedjan.

Förväntade effekter och resultat
Förväntade resultat innefattar: (i) en karta som beskriver hur fiskbiprodukter hanteras i primärprocessledet, samt graden av blodkontamination, (ii) förslag på lagringsstrategier som förlänger hållbarheten på fiskbiprodukter, (iii) insikt i hur nya hanterings- och lagringsrutiner rent praktiskt kan implementeas i fiskindustrin samt (iv), affärsmodeller för användning av fiskbiprodukter till livsmedel istället för foder. En ytterligare effekt kan bli att andra kvinnor stimuleras till att leda utvecklingsprojekt i fiskindustrin, vilket ökar jämlikheten i branschen.

Participants

Ingrid Undeland (contact)

Full Professor at Chalmers, Biology and Biological Engineering, Food and Nutrition Science

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2017-12-20