Biprodukter från sjömatsindustrin: lösningar för recirkulering tillbaks till livsmedelskedjan
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Syfte och mål
Syftet med detta projekt är att öka användandet av fiskbiprodukter till livsmedelsproduktion, något som idag begränsas bland annat av att fiskens blod påskyndar nedbrytning av biprodukterna. Specifika mål i projektet är att: (i) inventera nuvarande lagringsrutiner för fiskbiprodukter, och även dess halter av blod, (ii) utarbeta tekniska lösningar vilka specifikt avlägsnar eller inaktiverar blod, (iii) utvärdera hur identifierade lösningar kan implementeras i industrin och (iv), utarbeta enklare affärsmodeller för återföring av fiskbiprodukter till livsmedelskedjan.

Förväntade effekter och resultat
Förväntade resultat innefattar: (i) en karta som beskriver hur fiskbiprodukter hanteras i primärprocessledet, samt graden av blodkontamination, (ii) förslag på lagringsstrategier som förlänger hållbarheten på fiskbiprodukter, (iii) insikt i hur nya hanterings- och lagringsrutiner rent praktiskt kan implementeas i fiskindustrin samt (iv), affärsmodeller för användning av fiskbiprodukter till livsmedel istället för foder. En ytterligare effekt kan bli att andra kvinnor stimuleras till att leda utvecklingsprojekt i fiskindustrin, vilket ökar jämlikheten i branschen.

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-03155
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-20