INITIATE=InNovatIve acTIve integrATED antennas
Research Project , 2017 – 2018

Att undersöka innovativa högintegrerade lösningar som ger kompakt storlek, minimal effektförbrukning och låg tillverkningskostnad. Detta med Massive MIMO för frekvensband mellan 0.5 och 6 GHz. Detta inkluderar lösningar med nära koppling mellan effektslutstegen (power amplifier) och antennelementen, lösningar för byggsätt och kapsling ingår för att erhålla lösningar inom kraven för storlek och radiofrekvens.

Participants

Marianna Ivashina (contact)

Professor vid Chalmers, Electrical Engineering, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennas

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017–2018 with 398,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-12-20