INITIATE=InNovatIve acTIve integrATED antennas
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Att undersöka innovativa högintegrerade lösningar som ger kompakt storlek, minimal effektförbrukning och låg tillverkningskostnad. Detta med Massive MIMO för frekvensband mellan 0.5 och 6 GHz. Detta inkluderar lösningar med nära koppling mellan effektslutstegen (power amplifier) och antennelementen, lösningar för byggsätt och kapsling ingår för att erhålla lösningar inom kraven för storlek och radiofrekvens.

Deltagare

Marianna Ivashina (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Samarbetspartners

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Gapwaves AB

Västra Frölunda, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-03553
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

VINNOVA

Projekt-id: 2018-01535
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-08