IEA Bioenergi färdplan
Research Project , 2017


Projektet analyserar och beskriver bioenergins möjligheter att bidra till ett förnybart energisystem utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala förutsättningar. Ett antal konkreta exempel ges på hur bioenergisystem kan bidra till hållbarhetsvinster. Resultaten redovisas i flertalet internationellt publika rapporter. Genom att åskådliggöra bioenergins potential att bidra till ett hållbart energisystem globalt stödjer projektet export av svenskt kunnande och teknik inom bioenergiområdet.

Participants

Göran Berndes (contact)

Professor vid Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-04-20