IEA Bioenergi färdplan
Forskningsprojekt , 2017


Projektet analyserar och beskriver bioenergins möjligheter att bidra till ett förnybart energisystem utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala förutsättningar. Ett antal konkreta exempel ges på hur bioenergisystem kan bidra till hållbarhetsvinster. Resultaten redovisas i flertalet internationellt publika rapporter. Genom att åskådliggöra bioenergins potential att bidra till ett hållbart energisystem globalt stödjer projektet export av svenskt kunnande och teknik inom bioenergiområdet.

Deltagare

Göran Berndes (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-20