Graphene Enhanced Cement Based Coating
Research Project , 2017 – 2019

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla ett cementbaserat skyddande ytskikt för betongkonstruktioner, samt att analysera om tekniken generellt kan användas för andra tunna skikt; golvspackel, konstruktionsputs och reparationsbruk. Tidigare studier har visat på förbättringar kring 30% med funktionaliserad grafen (FG). Detta projekt syftar till ytterligare optimeringar av funktionalisering och processer. Vi avser att studera mikrostrukturer och egenskaper av olika cementskikt efter tillsats av FG samt i större skala genom demonstratorer. Vi förväntar oss att genom studierna nå TRL 4-6.

Förväntade effekter och resultat

Funktionaliserad grafen möjliggör en förstärkt bindning till cement och etablerar en förstärkning av mikrostrukturen. Denna egenskap skulle vara särskilt fördelaktig i tunna och utsatta beläggningslager. Särskilt vill projektet studera och utveckla materialets tekniska egenskaper, som hårdhet respektive elasticitet, och funktionella egenskaper, såsom vidhäftning och permeabilitet öppen/permeabilitet stängd (skydd mot karbonatisering/korrosion) samt estetiska egenskaper (såsom vit respektive infärgad).

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i samverkan utifrån nedanstående arbetspaket, med projektledning av Ark. Lars Nilsson, Lanark Funktionaliserat grafen karaktärisering: Prof. Johan Liu, Chalmers, Nanovetenskap Funktionaliserat grafen tillverkning: Tekn.Dr. Lilei Ye, SHT Material- och produktutveckling: Tekn.Dr. Arezou Baba Ahmadi, Rise/CBI, Kem. Åsa Nilsson, Cementa, Civ.ing./Erik Mild/Civ.ing. Martin Hansson, Sika, Lars Nilsson. Produkttillverkning: Tekn. Åke Rydhe, Lanark Material- och produkttest: Arezou Baba Ahmadi Demonstratorer: Civ.ing. Åsa Östlund, Chalmersfastigheter, Civ.ing. Jan Henningsson, Akademiska Hus

Participants

Johan Liu (contact)

Professor vid Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Electronics Material and Systems Laboratory

Collaborations

SHT Smart High-Tech

Göteborg, Sweden

Swedish Cement and Concrete Research Institute

Stockholm, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017–2019

More information

Latest update

2018-10-20