Kompetensnav antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem (AMT)
Research Project, 2017 – 2018

Att upprätta ett svenskt kompetensnav inom antenn-, mikrovåg- och terahertz system (AMT) i strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektronikssystem. Kompetensnavet kommer att bidraga till ökad kännedom om svenska AMT aktörer, synliggöra spetsområdet AMT, fungera som nationell kontaktnod samt utgöra strategisk resurs inom svensk AMT.

Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna via ökad kännedom om svensk AMT Bibehålla och utveckla svenska spetsområden via synliggörande och koordinerande av AMT aktörer Skapa säkrare kompetensförsörjning via ökad information till studenter om AMT

Participants

Jan Grahn (contact)

Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Microwave Electronics

Funding

VINNOVA

Project ID: 2017-03655
Funding Chalmers participation during 2017–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-12-20