TimBoost
Research Project , 2017 – 2020

Målet för detta projektet är att skapa och utveckla korrekta analys- och dimensioneringsmodeller till träförband med inlimmade stänger. De utvecklade modellerna kommer att implementeras i programvaran TimBoost som tillämpas för utveckling av träprodukter, utvecklad av Buildsoft. Programvaran kommer att beräkna erforderlig förankringslängd, längd och tjocklek för det vidhäftande skiktet, och även antal stänger och dess geometriska placering i förbandet.


Det huvudsakliga resultat kommer att vara korrekta dimensioneringsmodeller till träförband med inlimmade stänger för varierande geometrier och materialkvalité för trä, stål och vidhäftande material baserat på ett stort antal finita element-simuleringar och laboratorieförsök. Gradvis kommer dessa att implementeras av Buildsoft i programvaran TimBoost. Timboost utför struktur- och dimensioneringsanalyser enligt gällande europeiska standarder.

Participants

Rasoul Atashipour (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Funding

VINNOVA

Project ID: 2017-03489
Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2020-09-05