Självbyggande material för effektivare solceller
Research Project , 2017 – 2019

I projektet ska en självbyggande gel utvecklas som en add on lösning för att
öka verkningsgraden på befintliga solceller. Fenomenet kallas för singlettfission och innebär att en energirik foton, med för hög energi för att kunna omvandlas av solcellen, omvandlas till två fotoner med lägre energi som solcellen kan omvandlas till laddningsbärare. Projektets inriktning mot att använda en självbyggande gel bedöms vara unik i sitt slag.

Participants

Henrik Sundén (contact)

Docent vid Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Chemistry and Biochemistry, Organic Chemistry

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2017–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Nanoscience and Nanotechnology (2010-2017)

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-04-24