Självbyggande material för effektivare solceller
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

I projektet ska en självbyggande gel utvecklas som en add on lösning för att
öka verkningsgraden på befintliga solceller. Fenomenet kallas för singlettfission och innebär att en energirik foton, med för hög energi för att kunna omvandlas av solcellen, omvandlas till två fotoner med lägre energi som solcellen kan omvandlas till laddningsbärare. Projektets inriktning mot att använda en självbyggande gel bedöms vara unik i sitt slag.

Deltagare

Henrik Sundén (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Organisk kemi

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-24