Proton- och hydridjon-ledning i perovskiter
Research Project, 2018 – 2021

Projektet syftar till att utveckla ett protonledande material som kan utnyttjas i en bränslecell i temperaturintervallet 300–600 °C. Specifikt syftar projektet till att förstå den grundläggande orsaken till den höga korngränsresistansen för protonledning i perovskiter, härleda en enhetlig modell för ledningsförmågan i yttrium-dopat bariumzirkonat för bulkmaterialet och att undersöka hydridjoner i perovskiter och att utveckla en förståelse för diffusionsmekanismen.

Participants

Göran Wahnström (contact)

Chalmers, Physics, Condensed Matter and Materials Theory

Erik Jedvik

Chalmers, Physics, Materials and Surface Theory

Anders Lindman

Chalmers, Physics, Materials and Surface Theory

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 45410-1
Funding Chalmers participation during 2018–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

Basic sciences

Roots

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastructure

Materials Science

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2021-01-21