Proton- och hydridjon-ledning i perovskiter

Projektet syftar till att utveckla ett protonledande material som kan utnyttjas i en bränslecell i temperaturintervallet 300–600 °C. Specifikt syftar projektet till att förstå den grundläggande orsaken till den höga korngränsresistansen för protonledning i perovskiter, härleda en enhetlig modell för ledningsförmågan i yttrium-dopat bariumzirkonat för bulkmaterialet och att undersöka hydridjoner i perovskiter och att utveckla en förståelse för diffusionsmekanismen.

Participants

Göran Wahnström (contact)

Professor vid Chalmers, Physics, Materials and Surface Theory

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2018–2021 with 5,033,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-01-22