Proton- och hydridjon-ledning i perovskiter
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Projektet syftar till att utveckla ett protonledande material som kan utnyttjas i en bränslecell i temperaturintervallet 300–600 °C. Specifikt syftar projektet till att förstå den grundläggande orsaken till den höga korngränsresistansen för protonledning i perovskiter, härleda en enhetlig modell för ledningsförmågan i yttrium-dopat bariumzirkonat för bulkmaterialet och att undersöka hydridjoner i perovskiter och att utveckla en förståelse för diffusionsmekanismen.

Deltagare

Göran Wahnström (kontakt)

Chalmers, Fysik, Kondenserad materie- och materialteori

Erik Jedvik

Chalmers, Fysik, Material- och ytteori

Anders Lindman

Chalmers, Fysik, Material- och ytteori

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 45410-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-21