Erik Jedvik Granhed

Doktorand vid Chalmers, Fysik, Material- och ytteori

Visar 4 publikationer

2019

Band: Vs. polaron: Vibrational motion and chemical expansion of hydride ions as signatures for the electronic character in oxyhydride barium titanate

Erik Jedvik, Anders Lindman, Carin Eklöf-Österberg et al
Journal of Materials Chemistry A. Vol. 7 (27), p. 16211-16221
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

On hydrogen point defects in perovskite oxides

Erik Jedvik
Licentiatavhandling
2015

Size and shape of oxygen vacancies and protons in acceptor-doped barium zirconate

Erik Jedvik, Anders Lindman, Magnús Benediktsson et al
Solid State Ionics. Vol. 275, p. 2-8
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 2 forskningsprojekt

2018–2021

Proton- och hydridjon-ledning i perovskiter

Göran Wahnström Material- och ytteori
Erik Jedvik Material- och ytteori
Anders Lindman Material- och ytteori
Energimyndigheten

2013–2016

Protonledning och nanojonik

Göran Wahnström Material- och ytteori
Erik Jedvik Material- och ytteori
Anders Lindman Material- och ytteori
Energimyndigheten

Det kan finnas fler projekt där Erik Jedvik Granhed medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.