Protonledning och nanojonik
Forskningsprojekt, 2013 – 2016

Projektet syftar till att öka kunskapen kring protonledande fasta oxider. Detta kan få betydelse bland annat för effektivare elektrolyter i framtida bränsleceller.

Deltagare

Göran Wahnström (kontakt)

Chalmers, Fysik, Material- och ytteori

Erik Jedvik

Chalmers, Fysik, Material- och ytteori

Anders Lindman

Chalmers, Fysik, Material- och ytteori

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 36645-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-04