Advanced after-treatment systems for particulates from heavy-duty diesel engines
Research Project, 2006 – 2008

Projektet syftar till att öka förståelsen för hur partikelreduktion sker i filter för att uppnå bästa möjliga partikelreduktion fortfarande beaktande övriga krav så som bränsleekonomi. Integrera partikelfällor med SCR system för att uppnå hållbara lösningar för framtida lagkrav.

Participants

Magnus Skoglundh (contact)

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering

Per-Anders Carlsson

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering

Collaborations

Swenox AB

Västra Frölunda, Sweden

Funding

Swedish Road Administration

Project ID: AL90 A 2006-10530
Funding Chalmers participation during 2006–2008

Swedish Energy Agency

Project ID: AL90 A 2006-10530
Funding Chalmers participation during 2006–2008

VINNOVA

Project ID: AL90 A 2006-10530
Funding Chalmers participation during 2006–2008

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Nanoscience and Nanotechnology

Areas of Advance

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-09-12