Avancerade partikelefterbehandlingssystem för tunga dieselmotorer, EU6 och framåt
Forskningsprojekt , 2006 – 2008

Projektet syftar till att öka förståelsen för hur partikelreduktion sker i filter för att uppnå bästa möjliga partikelreduktion fortfarande beaktande övriga krav så som bränsleekonomi. Integrera partikelfällor med SCR system för att uppnå hållbara lösningar för framtida lagkrav.

Deltagare

Magnus Skoglundh (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik

Per-Anders Carlsson

Enhetschef vid Chalmers, Kemi och kemiteknik

Samarbetspartners

Swenox AB

Västra Frölunda, Sweden

Finansiering

Vägverket

Projekt-id: AL90 A 2006-10530
Finansierar Chalmers deltagande under 2006–2008

Energimyndigheten

Projekt-id: AL90 A 2006-10530
Finansierar Chalmers deltagande under 2006–2008

VINNOVA

Projekt-id: AL90 A 2006-10530
Finansierar Chalmers deltagande under 2006–2008

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-12