Mätning av glykosaminoglykaner till cancerdiagnostik
Research Project , 2018 – 2021

Ett krav för att kunna skikta patienter är bra biomarkörer, med stabila diagnostiska egenskaper och företrädesvis även prognostiskt värde. Sådana biomarkörer bör också vara billiga och minimalt invasiva, dvs mätningar ska utföras på plasma och/eller urin. I detta projekt kommer vi att utvärdera om en nyligen identifierad. Flytande biopsi för njurcancer har potential att användas även för att diagnostisera andra cancerformer. Initiala experiment pekar på att biomarkören de facto kan användas för diagnos av prostatacancer. Detta kommer tillsammans med 10 andra cancerformer att utvärderas ytterligare i det här projektet.

Participants

Jens B Nielsen (contact)

Full Professor at Chalmers, Biology and Biological Engineering, Systems and Synthetic Biology

Funding

Cancerfonden

Funding Chalmers participation during 2018–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-06-05