SWEDPROD Produce in Sweden
Research Project , 2016 – 2018

Det har tidigare varit svårt att automatisera småserieproduktion och snabba omställningar vid högre volymer. Ny svensk teknik med flyttbara och snabbt omprogrammerbara robotar möjliggör detta. Projektet ska genom denna teknik visa om det går att skapa en konkurrenskraftig och hållbar produktion i olika branscher i Sverige: metall-, trä-, bygg- och livsmedelsbranscherna. Målet är att skapa piloter på företag inom respektive bransch, och använda piloterna för gemensamt lärande samt forskning inom produktionsekonomi och produktionsergonomi.


Takten för industriell digitalisering kommer att öka inom fyra branscher. Projektets nätverk och piloterna bidrar till gemensam kunskap för företagsledning, medarbetare och fackliga parter inom medverkande branscher. Projektets resultat innefattar beslutsmodeller för investering och införande av flexibel automation, baserat på en systemsyn som innefattar tekniska och organisatoriska aspekter, ekonomi och arbetsmiljö.


Swerea IVF leder projektet i samverkan med småföretaget OpiFlex Automation. Swerea IVF och Chalmers är forskningsparter. Industriparter är BK Produkter, Ellagro, WM Press och KG List, Absolut Company, Anebyhus och SICK IVP samt organisationerna Träcentrum, Livsmedelsindustrierna, och IF Metall. Parterna utreder tillsammans konsekvenserna av att införa flexibel automation baserat på piltostudierna hos de medverkande industriföretagen, varav flera är SMF.

Participants

Peter Almström (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Collaborations

Anebyhusgruppen

Göteborg, Sweden

BK Produkter

Alvesta, Sweden

Ellagro Group

Västerås, Sweden

IF Metall

Stockholm, Sweden

KG List

Norrhult, Sweden

OpiFlex Automation

Västerås, Sweden

Sick IVP

Linköping, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

The Absolut Company

Åhus, Sweden

The Swedish Food Federation

Stockholm, Sweden

Träcentrum Nässjö

Nässjö, Sweden

WM Press

Ramlösa, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2016-04483
Funding Chalmers participation during 2016–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Production

Areas of Advance

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2018-04-24